ముగించు

కలెక్టరేట్

జిల్లా పరిపాలనలో జిల్లాదికారి కార్యాలయము కీలక పాత్రను పోషిస్తుంది. ఐఏఎస్ క్యాడర్ లో జిల్లాదికారి జిల్లాకు ముఖ్యునిగా వ్యవహరిస్తారు. తన అధికార పరిధిలో శాంతి భద్రతలను కాపాడుట కొరకు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారు. జిల్హదికారి ముఖ్యముగా ప్రణాళిక మరియు అభివృద్ది, శాంతి భద్రతలు, షెడ్యుల్డ్ ప్రాంతాలు/ఏజన్సీ ప్రాంతాలు, సాధారణ ఎన్నికలు, ఆయుధ లైసెన్స్ లు మొదలయిన విషయాలను నిర్వహిస్తారు..

స్పెషల్ గ్రేడ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ల కేడర్‌లోని జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి (డిఆర్‌ఓ) తమ విధులను నిర్వర్తించడంలో కలెక్టర్ మరియు అదనపు కలెక్టర్లకు సహాయం చేస్తారు. కలెక్టరేట్ యొక్క అన్ని శాఖలను జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి చూసుకుంటారు. అతను ప్రధానంగా సాధారణ పరిపాలనతో వ్యవహరిస్తాడు మరియు కలెక్టరేట్ యొక్క రోజువారీ విధుల పర్యవేక్షణతో ఉంటాడు.

తహసిల్దార్ స్థాయి లోని అధికారి పరిపాలనాధికారి గా వ్యవహరిస్తూ జిల్లాదికారి సహాయకునిగా ఉంటారు. జిల్లాదికారి కార్యాలయం లోని అన్ని శాఖలను నేరుగా పర్యవేక్షిస్తుంటారు మరియు చాలా వరకు ఫైళ్లు అతని ద్వారానే వెళ్తుంటాయి.

తెలంగాణా ప్రభుత్వ పాలనా సంస్కరణల్లో భాగంగా జిల్హాదికారి కార్యాలయాన్ని 5 భాగములు గా విభజించారు.  ప్రతి భాగము ను సులువుగా గుర్తించడానికి  వర్ణమాల లోని ఒక అక్షరాన్ని కేటాయించారు

  1. విభాగం A :: స్థాపన మరియు కార్యాలయ విధానాలతో వ్యవహరిస్తుంది.
  2. విభాగం B :: లా అండ్ ఆర్డర్,అపాత్ బంధు పథకం,ఎన్‌ఎఫ్‌బిఎఫ్, ఎన్‌హెచ్‌ఆర్‌సి,రెవెన్యూ సబ్జెక్టులు,ధరణి తో వ్యవహరిస్తుంది.
  3. విభాగం C :: భూసేకరణ, కోర్టు కేసులు, ఎన్ఎచ్ఏఐ తో వ్యవహరిస్తుంది.
  4. విభాగం D :: ఆరోగ్య శ్రీ,లోపలి విభాగం/బాహ్య విభాగం,భూమి పరాయీకరణ,ప్రభుత్వ భూముల కేటాయింపు,ప్రోటోకాల్ తో వ్యవహరిస్తుంది.
  5. విభాగం E :: ఎన్నికలు మరియు మీసేవా పనులతో వ్యవహరిస్తుంది.