ముగించు

కళ్యాణ లక్ష్మి

తేది : 02/10/2014 - 31/05/2019 | రంగం: సంక్షేమ

పేద వధువుల వివాహాలకు సహాయపడటానికి ఈ పథకం రూపొందించబడింది

https://telanganaepass.cgg.gov.in/KalyanLakshmi.do

లబ్ధిదారులు:

పేద వధువు

ప్రయోజనాలు:

ఆర్థిక సహాయం

ఏ విధంగా దరకాస్తు చేయాలి

వివరాల కోసం పై లింక్ క్లిక్ చేయండి