ముగించు

ప్రధాన్ మంత్రి గ్రామీణ ఆవాస్ యోజన

తేది : 01/02/2017 - 30/04/2019 | రంగం: గృహ

గ్రామీణ పేద ప్రజలకు ఇళ్ల నిర్మాణానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రకటించింది.వివరాల కోసం క్రింద లింక్ చూడండి.

సందర్శించండి: https://pmayg.nic.in/

లబ్ధిదారులు:

అన్ని ఇల్లు తక్కువ పేద

ప్రయోజనాలు:

పేద ప్రజలకు పక్కా ఇళ్ళు

ఏ విధంగా దరకాస్తు చేయాలి

వెబ్‌లింక్ పైన క్లిక్ చేయండి.